Search
TOP
PRODUKCJA FESTIWALU I ORGANIZACJA – ICTF SOPOT
13915
page-template,page-template-full-width,page-template-full-width-php,page,page-id-13915,eltd-core-1.1.2,awake-ver-1.2,eltd-smooth-scroll,eltd-smooth-page-transitions,eltd-mimic-ajax,eltd-grid-1200,eltd-blog-installed,eltd-default-style,eltd-fade-push-text-top,eltd-header-standard,eltd-sticky-header-on-scroll-up,eltd-default-mobile-header,eltd-sticky-up-mobile-header,eltd-menu-item-first-level-bg-color,eltd-dropdown-slide-from-left,eltd-dark-header,eltd-fullscreen-search eltd-search-fade,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

PRODUKCJA FESTIWALU I ORGANIZACJA

PRODUKCJA

Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci powstał w 2017 roku, na mocy decyzji uchwały FUNDACJI SOPOCKI TEATR MUZYCZNY BAABUS MUSICALIS w Sopocie, jako stałe wydarzenie o charakterze międzynarodowym z oficjalnym wyborem, składającym się z produkcji krajowych i zagranicznych dla dzieci do 18 roku życia.

Festiwal odbywa się każdego roku,  pierwszego tygodnia miesiąca czerwca, przez pięć dni.

Cele festiwalu ustalone zostały w momencie jego utworzenia i będą podstawą jego dalszego rozwoju:

– przedstawienie najcenniejszych i artystycznie najbardziej istotnych osiągnięć teatralnych dzieci i młodzieży z Polski i zagranicy;
– przyczynianie się do promowania wartości kulturowych na arenie międzynarodowej;
– zbliżanie narodów i zachowanie odmienności każdej z kultur, jako źródła naszego wspólnego bogactwa;
– rozwijanie wzajemnych przyjaźni;
– wymiana doświadczeń i nawiązywanie kreatywnych relacji;
– potwierdzenie istnienia życia teatralnego dzieci i kultury na świecie;
– udostępnienie widzom w Polsce różnorodnych, międzynarodowych programów dziecięcych i młodzieżowych w różnym wieku i o różnym statusie społecznym.

Oprócz działalności podstawowej, festiwal jako wydarzenie kulturalne i biznesowe, obejmuje także następujące elementy:

– produkcje kreacji teatralnych;
– organizowanie spektakli teatralnych z kraju i zagranicy;
– organizowanie warsztatów edukacyjnych dla pracowników teatrów dziecięcych poprzez wykłady oraz inne formy kształcenia zawodowego;
– publikacje;
– wystawiennictwo.

Środki finansowe na realizację Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Dziecięcych ICTF SOPOT 2018 świadczone są przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego  i Urząd Miasta Sopot, a także znaczne wsparcie przekazane przez ambasady, zagraniczne centra kulturalne, sponsorów i dawców.

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych  ICTF SOPOT  nie jest odrębną jednostką prawną. Produkcja, organizacja i realizacja festiwalu ICTF SOPOT powierzona została FUNDACJI SOPOCKI TEATR MUZYCZNY BAABUS MUSICALIS z siedzibą w Sopocie jako głównemu organizatorowi  festiwalu. Niezbędnej pomocy udzielają pracownicy i współpracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin oraz wolontariusze.

Festiwal jest zarządzany przez Radę Festiwalową, Dyrektora, a także kapitułę festiwalu powoływaną co roku, na czas trwania festiwalu. Rada składa się z sześciu członków, powoływanych przez założyciela.

Rada Festiwalu wybiera spośród swoich członków na sesji konstytucyjnej przewodniczącego Rady i wiceprzewodniczącego. Dyrektor Festiwalu i selektor wybierany jest przez Radę zgodnie z propozycją producenta wykonawczego na czteroletnią kadencję.

Programy festiwalowe odbywają się w różnych miejscach w mieście Sopot:

– Teatr na Plaży
– Teatr Wybrzeże – scena kameralna
– Grodzisko Archeologiczne w Sopocie
– Muzeum Miasta Sopotu (zbudowana scena z namiotem)
– Państwowa Galeria Sztuki
– inne miejsca w przestrzeni kultury miejskiej

Członkowie Rady Festiwalowej 2018:

Magdalena Bombell Adamowska

Joanna Skrzywanek

Magdalena Grzebałkowska

Karolina Narojczyk

Dyrekcja Festiwalu:

Jadwiga Kościk

Magdalena „Bombell” Adamowska

Jury- honorowa kapituła festiwalu:

Asa Linde

Joanna Cichocka- Gula

Leszek Możdżer

Joanna Czajkowska

Magdalena Grzebałkowska

ORGANIZACJA FESTIWALU:

  1. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dziecięcych jest imprezą o charakterze przeglądowym. Nagrody są przyznawane przez siedmioosobowe, międzynarodowe jury złożone z wybitnych artystów teatralnych, filmowych, muzycznych, literackich i teoretyków. Członkowie jury są powoływani przez Radę Festiwalową na wniosek dyrektora Festiwalu.
  2. Uczestnicy towarzyszący programowi, organizacje oraz osoby, które przyczyniają się do sukcesu Festiwalu, otrzymują statuetki, dyplomy lub świadectwa uznania.
  3. Poza wymienionymi powyżej, corocznie Festiwal przyznaje Nagrodę Osiągnięć Dębu Kultury dla wybitnych artystów, teatrów, zespołów teatralnych, którzy przyczynili się do rozwoju kultury i sztuki teatralnej dla dzieci. Nagroda Dębu Kultury ma formę artystycznej rzeźby.

Facebook

Instagram

Follow Me on Instagram